Wijziging aanbod vaste arbeidsomvang oproepkracht per 1 juli 2021

Vaste Arbeidsomvang Oproepkracht Jpeg


Als je als werkgever met oproepkrachten werkt, heb je met ingang van 1 juli 2021 te maken met een wijziging in de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB).

De wijziging in de WAB gaat over de ingangsdatum van de vaste arbeidsomvang die de werkgever oproepkrachten moet aanbieden.

Aanbod vaste arbeidsomvang

De WAB verplicht je om een oproepkracht die twaalf maanden als zodanig voor je heeft gewerkt, een aanbod te doen voor een vaste arbeidsomvang. Dat doe je in de dertiende maand. Deze verplichting geldt al vanaf 1 januari 2020. Vervolgens heeft de oproepkracht een maand de tijd om het aanbod te accepteren. Hij reageert dus in de veertiende maand.

Wat wijzigt er per juli 2021?

Wat nog niet duidelijk in de wet stond, is wanneer de vaste arbeidsomvang moest ingaan als de oproepkracht het aanbod accepteerde. Deze duidelijkheid ontstaat door de wetswijziging per 1 juli 2021. De werknemer moet het aanbod voor een vaste arbeidsomvang binnen een maand accepteren.

Aanvangsdatum vaste arbeidsomvang

Als de werknemer het aanbod heeft geaccepteerd, moet de vaste arbeidsomvang uiterlijk ingaan op de eerste dag van de vijftiende maand van de arbeidsovereenkomst (uiterlijk na twee maanden nadat de arbeidsovereenkomst 12 maanden heeft geduurd). Eerder mag wel, maar later niet meer.

Voorbeeld

Stel dat de oproepkracht op 1 september 2020 in dienst is getreden. Je doet dan uiterlijk vóór 1 oktober 2021 een aanbod voor een vaste arbeidsomvang. Als de oproepkracht dit aanbod accepteert, gaan de vaste uren op 1 november 2021 in.

Wat als werknemer niet reageert?

Als een werknemer binnen een maand na het aanbod niet heeft gereageerd, mag je ervan uitgaan dat de oproepovereenkomst onder dezelfde voorwaarden wordt voortgezet.

Let op: je moet elk jaar het voorstel voor een vaste arbeidsomvang doen. Ook als de oproepkracht het jaar daarvoor het aanbod heeft afgewezen.

Bron: Salaris Vanmorgen

« Terug naar het overzicht

Er zijn diverse subsidies en regelingen waarmee je de personeelskosten kunt drukken. Hierbij zetten wij een aantal van de subsidies en regelingen op een rij.
Lees verder
Ook met een 0-urencontract heeft een werknemer recht op vakantie en vakantiegeld. Hij bouwt vakantie-uren op over de uren die hij heeft gewerkt.
Lees verder

Wat klanten vinden van FinAmi:

Ruud Roovers van Sealogic BV

Ruud Roovers van Sealogic BV

Een no nonsens dienstverlener die dankzij een platte organisatiestructuur een snelle en efficiënte service kan bieden.