Zonnepanelen en de zakelijke elektrische auto

Zonnepanelen Jpeg


De afgelopen jaren is de populariteit van zonnepanelen en elektrische auto’s toegenomen en daarmee zijn ook vele fiscale vraagstukken ontstaan. In dit artikel staan de fiscale aspecten van het bezit van zonnepanelen in combinatie met het bezit van een zakelijke elektrische auto voor de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting centraal. Dit artikel behandelt de volgende vragen:

Ben je ondernemer voor de inkomstenbelasting?

 • Is het mogelijk om geplaatste zonnepanelen op de privéwoning te kwalificeren als ondernemingsvermogen voor de inkomstenbelasting als je de zonnepanelen ook gebruikt voor het opladen van de zakelijke elektrische auto?
 • Wat zijn de voordelen van het kwalificeren van de zonnepanelen als ondernemingsvermogen voor de inkomstenbelasting?

Ben je directeur grootaandeelhouder (dga) van een B.V.?

 • Is het mogelijk om de zonnepanelen op de privéwoning in te brengen in het vermogen van de B.V.?
 • Wat zijn de voordelen van het inbrengen van de zonnepanelen op de privéwoning voor de vennootschapsbelasting?

Ondernemer voor de inkomstenbelasting

Zonnepanelen als ondernemingsvermogen

Als je als ondernemer zonnepanelen koopt, kwalificeren in de volgende twee gevallen de zonnepanelen als ondernemingsvermogen voor de inkomstenbelasting:

 • de zonnepanelen zijn voor meer dan 90% in gebruik van de onderneming; of
 • de zonnepanelen zijn voor meer dan 10% in gebruik van de onderneming en je kiest ervoor om de zonnepanelen te etiketteren als ondernemingsvermogen.

Als je zonnepanelen zijn geplaatst op de eigen woning, zullen deze veelal niet voor meer dan 10% in gebruik zijn van de onderneming. Als je in bezit bent van een zakelijke elektrische auto en deze thuis laadt, kan het gebruik van de zonnepanelen door het laden van de elektrische auto 10% of meer zakelijk worden en mag je de zonnepanelen etiketteren als ondernemingsvermogen. Een praktisch probleem daarbij is het vaststellen van het stroomverbruik. Als niet aan de hand van een meter is vast te stellen hoeveel opgewekte stroom is geleverd aan de auto en hoeveel aan de woning en het elektriciteitsnet, kan mogelijk worden volstaan met een schatting.

Voordelen van de zonnepanelen als ondernemingsvermogen

Het voordeel van het etiketteren van de zonnepanelen als ondernemingsvermogen bestaat uit:

 • de fiscale afschrijving (drukt de ondernemingswinst);
 • de energie investeringsaftrek (EIA) van 45,5% van de investeringskosten. (Als de zonnepanelen op het elektriciteitsnetwerk zijn aangesloten geldt als extra voorwaarde onder meer dat er minimaal 15 kWh opgewekt kan worden); en
 • de kleine investeringsaftrek (KIA) van 28% van de investeringskosten.

Verder moet het privégebruik van de zonnepanelen worden aangegeven als privé-onttrekkingen uit de onderneming.

Directeur grootaandeelhouder

Inbreng van zonnepanelen in de B.V.

Allereerst is het mogelijk om zonnepanelen voor op je privéwoning aan te laten schaffen door je B.V. Op die wijze is de B.V. eigenaar van de zonnepanelen en zijn de zonnepanelen onderdeel van het ondernemingsvermogen van de B.V. Als je al zonnepanelen hebt op de eigen woning en deze ook zelf hebt aangeschaft, is het ook mogelijk om je B.V. het eigendom van deze zonnepanelen over te laten nemen tegen een zakelijke prijs. Een van de manieren waarop de eigendomsoverdracht kan worden vormgegeven is door in een overeenkomst vast te leggen dat de elektriciteitsopbrengsten en de waardestijgingen en –dalingen van de zonnepanelen toekomen aan de B.V. (overdracht van economisch eigendom). Voor de overdracht van het economisch eigendom aan de B.V. en de levering van elektriciteit zal een zakelijke prijs moeten worden vastgesteld.

Gevolgen voor de vennootschapsbelasting

De voordelen van de overdracht of aankoop van de zonnepanelen door de B.V. zijn dezelfde als hierboven genoemd voor de inkomstenbelasting, namelijk:

 • de fiscale afschrijving (drukt de ondernemingswinst);
 • de energie investeringsaftrek (EIA) van 45,5% van de investeringskosten. (Als de zonnepanelen op het elektriciteitsnetwerk zijn aangesloten geldt als extra voorwaarde onder meer dat er minimaal 15 kWh opgewekt kan worden); en
 • de kleine investeringsaftrek (KIA) van 28% van de investeringskosten.

De opbrengst van de levering van elektriciteit is belast met vennootschapsbelasting.[1]

Gevolgen voor de inkomstenbelasting

De zonnepanelen op de eigen woning zullen veelal bevestigd zijn op het dak van de eigen woning. In die zin staat het dak ter beschikking aan bedrijfsmiddelen van de B.V. en daarvoor dient een zakelijke prijs te worden berekend. De inkomsten uit het ter beschikkingstellen van het dak zijn belastbaar in box 1. Deze inkomsten hoeven niet hoog te liggen en mogelijk kan de zakelijke prijs achterwege worden gelaten als de vergoeding is te verwaarlozen.

Geen economisch eigendomsoverdracht

Als dga kun je er ook voor kiezen om de zonnepanelen niet in te brengen in het vermogen van de B.V. Als de elektrische auto op naam staat van de B.V. kan een kostenvergoeding in rekening worden gebracht aan de B.V. voor het thuis opladen van de zakelijke auto. Als je als dga ook in loondienst bent bij de B.V., is de vergoeding van de laadkosten voor de zakelijke auto aan de werknemer niet belast voor de loonbelasting als het elektriciteitsverbruik van de auto goed is vast te stellen, bijvoorbeeld aan de hand van een meter in de meterkast. Tot de laadkosten van de auto behoren dan ook de aanschaffingskosten van een meter om het laadverbruik vast te stellen.

Conclusie

Als je als ondernemer voor de inkomstenbelasting in bezit bent van een zakelijke elektrische auto en zonnepanelen plaatst op de eigen woning (privévermogen), kun je de zonnepanelen kwalificeren als ondernemingsvermogen als 10% of meer van de opgewekte stroom geleverd wordt aan de elektrische auto. Het voordeel voor de inkomstenbelasting van het etiketteren van de zonnepanelen als ondernemingsvermogen bestaat uit de mogelijkheid tot afschrijven, de EIA en de KIA.

Als je als dga in bezit bent van zonnepanelen op de eigen woning en een elektrische auto zakelijk rijdt, kun je het eigendom van de zonnepanelen overdragen aan de B.V. Het voordeel voor de vennootschapsbelasting van de overdracht van de zonnepanelen aan de B.V. is de mogelijkheid tot afschrijven, de EIA en de KIA.

Noot

De bovenstaande gevolgen zijn enkel kort de gevolgen voor de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting. Ben je verder geïnteresseerd in dit onderwerp of wil je meer weten over de gevolgen van de koop van zonnepanelen voor de omzetbelasting, neem dan contact op met onze specialisten.

[1] Op het moment van uitkeren van de winst zijn de elektriciteitsopbrengsten belast met dividendbelasting en inkomstenbelasting.« Terug naar het overzicht

STAP-budget

09 dec. 2021
STAP-budget
Lees verder
Wettelijke vakantiedagen die een werknemer in 2021 heeft opgebouwd, vervallen op 1 juli 2022. De werknemer moet wel de kans hebben gehad de vakantiedagen op te nemen.
Lees verder

Wat klanten vinden van FinAmi:

Ruud Roovers van Sealogic BV

Ruud Roovers van Sealogic BV

Een no nonsens dienstverlener die dankzij een platte organisatiestructuur een snelle en efficiënte service kan bieden.